co nowego w Krakowie?

co nowego w Krakowie?

Wśród licznych miast w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się nie jedynie w obszarze sztuki i rozrywki, ale też na wielu odmiennych polach. Zaczyna być miastem przyjaznym do mieszkania. Przekształcenia, które dotknęły miasto w ostatnich latach dają poczucie, że miasto rzeczywiście idzie do przodu.
Pożyteczne transformacje w Grodzie Kraka.
Co godnego pochwały wypracowano w przeciągu ostatniego czasu? Wielość zmian i nowości inwestycyjnych jest ogromna. Bardzo pomogły w tej materii środki Unii Europejskiej, z których Kraków często korzysta. Dynamiczne działanie w temacie uzyskiwania dofinansowania sprawiły, że małopolska uzupełniła się o świeże węzły komunikacyjne, nowoczesne autobusy komunikacji miejskiej, i kolejne obiekty konferencyjno – sportowe.
Niemałe inwestycje nie są widoczne dla standardowego mieszkańca. Nie znaczy to natomiast, że nie zostały poczynione. Zazwyczaj nie interesują nas historie, które nie są ściśle z nami połączone. Przeciętnemu obywatelowi Krakowa wydaje się, że w mieście za mało się wykonuje. Podczas gdy miasto rozrasta się z każdym rokiem. Programy naprawcze w zakresie zarządzania odpadami, tworzeniu oraz unowocześnianiu siatki kanalizacyjnej, budowa ekranów przeciw hałasowi to tylko niektóre zmiany, jakie pomagają krakusom lepiej i bardziej komfortowo żyć. Miasto zmienia się też pod kątem możliwości konferencyjnych. Potencjał Krakowa idzie w górę dzięki takim inwestycjom jak: centrum konferencyjne ICE czy stadion Cracovia. Te miejsca zachęcają turystów do odwiedzin.
Podejmowane przez radnych plany nie tyczą się jedynie samego środka miasta, ale też są połączone z całym regionem. Wobec tego lepiej nie narzekać lecz dostrzec zmiany w które obrósł Kraków.
Kolejne lata – jeśli będzie możliwość utrzymania tempa zmian – umożliwią miastu zostać wspaniałą metropolia.
Majchrowski co zrobił